Taisyklės ir sąlygos

Grąžinimo sąlygos:

Užsiregistravus ir sumokėjus startinį dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.Rungčių startiniai mokesčiai skelbiami varžybų nuostatuose.

Pirkimo taisyklės:

Visi renginio dalyviai turi registruotis www.laserrun.lt svetainėje.Registracija laikoma baigta kuomet yra pilnai užpildoma forma ir sumokamas dalyvio mokestis.Fizininė dalyvių registracija nėra vykdoma.

Pristatymo sąlygos:

Po sėkmingos registracijos nurodyti el. pašto adresu bus išsiųstas sėkmingos registracijos patviritinimas.